wtorek, 3 lutego 2015

Odwołanie w sprawie o jednorazowe odszkodowanie - brak sprzeciwu do komisji lekarskiej a odrzucenie odwołania

W sprawach o jednorazowe odszkodowanie należy również wyczerpać obie instancje orzecznicze przed organem rentowym, w przeciwnym razie odwołanie zostanie odrzucone - ważne orzeczenie SN:
 
II UZP 3/14
Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 18 listopada 2014 r.
 
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2014 r.
​ Przepis art. 477[9] § 31 k.p.c. stosuje się w sprawie o jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.).

 
Zapytanie prawne:
Czy art. 477[9] §3[1] Kodeksu postępowania cywilnego ma zastosowanie również w sprawie o świadczenie z ubezpieczeń społecznych, do którego prawo jest uzależnione od stwierdzenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy, a podstawę do wydania decyzji stanowi orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli osoba zainteresowana nie wniosła sprzeciwu od tego orzeczenia do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odwołanie jest oparte wyłącznie na zarzutach dotyczących tego orzeczenia?​

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS - na dzień 17.01.2020

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1118) tj. z dnia 22 li...