piątek, 22 listopada 2013

Wypłata świadczeń dla osób zamieszkujących zagranicą


Emerytowi lub renciście, który zamieszkał za granicą, świadczenie wypłaca się – na jego wniosek 
– osobie przez niego upoważnionej do odbioru, zamieszkałej w kraju 
albo na prowadzony w kraju rachunek płatniczy emeryta lub rencisty lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, albo na wskazany przez niego, wydany w kraju, jego instrument płatniczy, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS - na dzień 17.01.2020

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1118) tj. z dnia 22 li...