piątek, 22 listopada 2013

Wypłata świadczeń dla osób zamieszkujących zagranicą


Emerytowi lub renciście, który zamieszkał za granicą, świadczenie wypłaca się – na jego wniosek 
– osobie przez niego upoważnionej do odbioru, zamieszkałej w kraju 
albo na prowadzony w kraju rachunek płatniczy emeryta lub rencisty lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, albo na wskazany przez niego, wydany w kraju, jego instrument płatniczy, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zarejestrowanie działalność gospodarczej w ostatnich miesiącach ciąży

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 grudnia 2018 r. I UK 476/17 Nie stanowi tytułu...