sobota, 14 września 2013

Kilka umów o pracę - obliczanie zasiłku chorobowego i macierzyńskiegoW przypadku zatrudnienia na kilka umów o pracę każdy tytuł (umowa o pracę) jest obowiązkowy i od siebie niezależny. Zatem zarówno zasiłek chorobowy, jak i zasiłek macierzyński będą przysługiwały z każdego etatu.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ŚwiadPUbSpołU ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu.
Zasiłek przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego (art. 6 ust. 1 ustawy). W myśl art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy wysokość zasiłku chorobowego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność jej wykonywania przypada w okresie ciąży.

Zarejestrowanie działalność gospodarczej w ostatnich miesiącach ciąży

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 grudnia 2018 r. I UK 476/17 Nie stanowi tytułu...