sobota, 8 czerwca 2013

Odwołanie od decyzji - koszty sądowe

 W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od:
- apelacji, 
- zażalenia, 
- skargi kasacyjnej
- skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Zatem, wnosząc odwołanie ubezpieczony nie uiszcza żadnych opłat sądowych. Jedynie w razie wniesienia środków, które zostały wyżej wymienione należy uiścić opłatę. Opłatę możemy uiścić naklejając na pismo znaki opłaty sądowej lub dokonując przelewu na konto sądu za pośrednictwem którego wnosimy np. apelację. 
Podstawa prawna: ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Należy również pamiętać, iż w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych złożenie dokumentu pełnomocnictwa nie podlega opłacie skarbowej (zatem jeżeli jesteśmy reprezentowani przez pełnomocnika, nieprawidłowe jest uiszczanie kwoty 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa). 
Podstawa prawna: ustawa o opłacie skarbowej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zarejestrowanie działalność gospodarczej w ostatnich miesiącach ciąży

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 grudnia 2018 r. I UK 476/17 Nie stanowi tytułu...